Info harrastajille

Suomeksi

Potkunyrkkeily on täyskontakti-kamppailu-urheilulaji. Potkunyrkkkeilyharjoituksien ohjaamisesta Wasamove kuntokeskuksessa vastaavat Wasa 3 Roots ry:n (W3R) kilpaurheilijat. Wasamove kuntokeskuksella on mahdollisuus potkunyrkkeilyn peruskurssin aikana käyttää muita kuntokeskuksen palveluita, mm. kuntosalia.

Potkunyrkkeilyn peruskurssi pitää sisällään ohjatut harjoitukset aikataulun mukaan. Peruskurssin jälkeen on mahdollista osallistua jatkoryhmän ja/tai kilparyhmän harjoituksiin. 

Harjoitusryhmät

Peruskurssin alussa painopiste on fyysisen kunnon kohottaminen ja potkunyrkkeilyn perusteiden läpikäynti (otteluasento, liikkuminen ja väistöt). Peruskurssin edetessä painopiste siirtyy enemmän potkunyrkkeilyn tekniikkaan (liikkuminen, väistöt, torjunnat, potkut ja lyönnit). Peruskurssin alussa et tarvitse muita varusteita kuin shortsit ja t-paidan, myös juomapullo on hyvä olla mukana. 

Jatkoryhmän harjoitukset on tarkoitettu peruskurssin käyneille. Peruskurssin päättyessä yhdistetään peruskurssi ja jatkoryhmä. Jatkokurssilla jatketaan perustekniikoiden harjoittelua, vaativampien tekniikoiden ja yhdistelmien harjoittelua. Jatkoryhmän harjoituksiin kuuluu tekniikkaharjoitusten lisäksi otteluharjoitukset eli sparrit. 

Kilparyhmän harjoitukset on tarkoitettu kilpailuihin valmistautuville harrastajille. Kilparyhmän harjoituksiin osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kilpailukokemusta, mutta kilparyhmän harjoittelijoilla tulee olla selkeä päämäärä kilpailun aloittamisessa. Kilparyhmään kuuluvilta odotetaan säännölliseen harjoituksiin osallistumisen lisäksi omatoimista harjoittelua, valmistautumista ja aktiivisuutta. Mikäli olet kiinnostunut kilpailemisesta niin ole yhteydessä harjoituksien ohjaajiin. 

Liity treeniryhmään Facebookissa

Varusteet

Varusteita (hyppynaru, hammassuojat, käsisiteet, nyrkkeilyhanskat, alasuojat ja säärisuojat) ei tarvita heti peruskurssin alussa. Peruskurssin puolivälissä, viimeistään jatkoryhmän harjoituksiin osallistuttaessa tulee harrastajalla olla potkunyrkkeilyyn tarkoitetut varusteet. Seura järjestää ”kimppatilauksia” varusteista peruskurssin aikana ja sen jälkeen, jolloin kaikki harrastajat voivat hankkia potkunyrkkeilyyn soveltuvat laadukkaat varusteet. Mikäli sinulla on kysyttävää varusteista niin ole yhteydessä harjoituksien ohjaajiin.

Lisenssi ja vakuutus

Harrastajia ei ole vakuutettu Wasamoven toimesta, joten huolehdi että vakuutuksesi kattaa mahdolliset tapaturmat. W3R on Suomen potkunyrkkeilyliiton jäsenseura. Ohjattuihin potkunyrkkeilyharjoituksiin osallistuvien jatkoryhmän ja kilparyhmän harjoittelijoilla tulee hankkia Suomen potkunyrkkeilyliiton lisenssi (vakuutuksellinen tai vakuutukseten, riippuen omasta vakuutusturvasta).

Lisenssin hankit Suomen potkunyrkkeilyliiton www-sivujen kautta: www.kickboxing.fi/vakuutukset-ja-lisenssit/.

Lisenssin maksutietoja tilatessasi valitse seuraksesi Wasa 3 Roots ry.

På svenska

Kickboxing är en fullkontakt kampsportsgren. Wasa 3 Roots ry:s (W3R) tävlingsidrottare svarar för kickboxningsundervisningen på Wasamove Kuntokeskus. Under nybörjarkursen i kickboxning har utövarna möjligheten att använda även andra tjänster på Wasamove motionscenter, som t.ex. Gymmet.

Nybörjarkursen i kickboxning består av träningar enligt Wasamoves tidsschema och pågår ca. 3 månader. Efter nybörjarkursen har utövaren möjlighet att delta i fortsättnings- och/eller tävlingsgruppens träningar.

Träningsgrupper

Nybörjarkursens fokus ligger främst på att höja den fysiska förmågan, samt kickboxningens grunder (position, fotarbete och undvikande manövrar). Vartefter nybörjarkursen fortskrider flyttas fokus mera till teknik (fotarbete, undvikande manövrar, blockeringar, sparkar och slag). I början av nybörjarkursen behövs ingen annan utrustning än shorts och t-tröja, en drickaflaska kan också vara bra att ha med. 

Fortsättningsgruppens träningar är avsedda för personer som har gått på nybörjarkursen. I slutet av nybörjarkursen slås nybörjar- och fortsättningskursen samman. På fortsättningskursen fortsätter man att träna mera grundteknik samt även nya slag, sparkar och också kombinationer. Till fortsättningskursens träningar hör utöver teknikträningarna, även matchövning, s.k. sparring. 

Tävlingsgruppens träningar är avsedda för personer med målet att tävla. För att delta i tävlingsgruppens träningar krävs ingen tidigare tävlingserfarenhet, men utövarna i tävlingsgruppen bör ha tävlandet som ett personligt mål. Av utövarna i tävlingsgruppen förväntas, utöver regelbundet deltagande i träningarna, även eget initiativ till utveckling samt en aktiv inställning. Om man är intresserad av att tävla skall man höra av sig till tränaren i den grupp där man tränar.

Gå med i träningsgruppen på Facebook

Utrustning

Utrustning (hopprep, tandskydd, vriststöd, boxningshandskar, suspensoar och benskydd) behövs inte i början av grundkursen. Mot nybörjarkursens slut, och senast när man deltar i fortsättningskursens träningar, bör utövaren ha utrustningen i skick, enligt god kickboxningssed. W3R ordnar gemensamma beställningar av utrustning under nybörjarkursens gång, samt efteråt. Detta ger utövarna möjlighet att anskaffa regelrätt utrustning av hög kvalitet. Om man har frågor angående utrustning, skall man höra av sig till tränaren i den grupp där man tränar. 

Licens och försäkring

Utövarna är inte försäkrade via Wasamove. Alla är själva ansvariga för att ha en täckande försäkring vid olycksfall. W3R är medlem i Finlands kickboxningsförbund. Alla som deltar i kickboxningsträningar i fortsättnings- eller tävlingsgruppen bör skaffa Finlands kickboxningsförbunds licens (med eller utan försäkring, beroende på eget försäkringsskydd).

Licensen kan skaffas via förbundets hemsida: www.kickboxing.fi/vakuutukset-ja-lisenssit/

Då du beställer licens välj Wasa 3 Roots ry som din förening.